Puukuutio sitoo ilmasta tonnin hiilidioksidia talteen

Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut kolmasosan esiteollisesta ajasta nykypäivään mennessä. Hiilidioksidia vapautuu ilmakehään käytettäessä fossiilisia polttoaineita kuten kivihiiltä, maakaasua ja öljyä. Hiilidioksia poistuu ilmakehästä puiden ja muiden kasvien sitoessa kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia rakenteisiinsa sekä hiilidioksidin imeytyessä veteen meriä happamoittamaan.

Merien ja metsien vaikutus hiilen sidonnassa on tällä hetkellä yhtä suuri. Kasvit luovuttavat kuoltuaan hiilidioksidin takaisin ilmaan joko lahoamisen tai palamisen seurauksena. Ilmastosopimuksilla, kuten Kioton sopimuksella, ei ole ollut hiilidioksidipitoisuuden nousuun vaikutusta. Nykyisellä kehityksellä hiilidioksidipitoisuuden voi olettaa jatkavan nousuaan kunnes maailmasta loppuvat öljy ja kivihiili.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaikutuksesta ihmisten elämään ei ole olemassa yhteistä tieteellistä näkemystä. Yleisimmän näkemyksen mukaan hiilidioksidiosuuden nouseminen ilmakehässä nostaa maapallon keskilämpötilaa. Hiilipitoisuuden nousua vastaan voi taistella sitomalla hiiltä metsiin.Muurahaispesä Lue loppuun

Metsäsertifioinnilla kerrotaan puun tulevan laillisesta kohteesta

Maailman puukaupasta merkittävä osa tulee laittomasti hakatuista metsistä. Laittomissa hakkuissa yhtiöt käyvät hakemassa epäselvien omistusoikeuksien varjolla puut metsästä eivätkä hakkuun jälkeen enää varmista uuden puusukupolven syntymistä alueelle. Hakkuut tuhoavat metsiä suuria alueita, esimerkiksi Indonesiassa hävisi sademetsää laittomissa hakkuissa vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana 20 000 neliökilometriä. Ala on valtava, vastaten reilua prosenttia Indonesian maa pinta-alasta tai kuutta prosenttia Suomen koko pinta-alasta.

Suurelle osalle maailman ihmisistä puutavaran lähteellä on pienempi merkitys kuin puusta valmistetun lopputuotteen hinnalla. Osa asiakkaista ei kuitenkaan halua ostaa laittomista tai kestämättömällä tavalla hoidetuista lähteistä olevia puutuotteita. Metsäsertifioinnin tavoitteena on kertoa kuluttajalle, että merkin saanut tuote on valmistettu laillisesti hakatusta kestävällä tavalla hoidetuista metsistä saatavasta puutavarasta.TaivasMantyja Lue loppuun

Metsän luonnonkierron hyödyntäminen puuntuotannossa

Jääkauden jälkeen kehittynyt metsän luonnollinen kierto alkaa, kun alueella kasvava puusto tuhoutuu lähes täydellisesti. Ennen ihmisen vaikutusta metsä tuhoutui metsäpalossa, kun maahan iskevät salamat sytyttivät kesähelteellä kuivuneen metsän tuleen.Metsän täydellistä tuhoutumista seuraavat vaiheet riippuvat maapohjan viljavuudesta sekä kasvupaikan kosteudesta. Metsän luonnollista kiertoa kutsutaan myös nimellä metsäsukkessio. Puuntuottaminen perustuu pitkälti metsän luonnollisen kierron seuraamiseen ja vaiheiden nopeuttamiseen. Ilman ihmisen nopeuttavaa vaikutusta metsien kiertoaika olisi pidempi, mutta muuten kierto olisi sama.

Lue loppuun