90 vuoden kasvatuksen jälkeen tuli päätehakkuun vuoro

Myimme kesän 2011 lopulla päätehakkuuta ja kuusikon ensiharvennusta pystykauppana. Pystykaupassa ostaja korjaa metsästä puita sovitulta alueelta ja maksaa metsänomistajalle toteuman mukaan.

Puukauppa käynnistyi, kun keräsimme tilamme kuvioista paketin ja saimme Harvestialta sopivan vastauksen tarjouskyselyymme. Kauppa eteni neuvotteluiden kautta hakkuusopimuksen kirjoitukseen ja ensimmäiset puut kaadettiin joulun 2011 alla. Sovittujen hakkuiden pitäisi tapahtua kokonaisuudessaan tänä talvena ja meidän pitäisi päästä istuttamaan uudet taimet viimeistään juhannuksena 2012. Lue loppuun

Taimikonhoidon koneellistuminen

Suomessa uudistetaan vuosittain noin 180 000 hehtaaria metsää. Taimikonhoitoa ei tehdä kuitenkaan koko 180 000 hehtaarin alueelle vaan osa taimikoista jää hoitamatta. Tekemättömästä taimikonhoidosta syntyvä rästi vähentää tulevaisuuden puuvirtaa teollisuudelle ja heikentää puuntuottamisen kannattavuutta. Lue loppuun