Taimikon runkoluvun määrittäminen

Ennen harvennuksia suoritettavissa toimenpiteissä (maanmuokkaus, istutus ja taimikonhoito) metsähoitosuositukset pohjautuvat jäävän puuston kappalemäärään per hehtaari. Harvennushakkuilla suositukset pohjautuvat puuston pohjapinta-alaan. Puiden runkoluvun määrittämisen taimikossa on olemassa kaksi käytännöllistä menetelmää:

  • Ympyräkoeala. Lasketaan koealalta puiden kappalemäärä ja johdetaan määrästä hehtaarin puumäärä.
  • Puiden välimatka. Johdetaan puiden keskimääräisen välimatkan avulla hehtaarin puumäärä.


Lue loppuun