Kuusentaimen nykyarvo

Huomasin virkeän luontaisesti syntyneen kuusentaimen, kun kävelimme taimikossamme. Taimi on tulevaisuuden tukki. Aloin pohtimaan mikä on kuvassa näkyvän kuusentaimen nykyarvo. Taimesta on tulevaisuudessa odotettavissa menoja ja tuloja. Pyrin laskemaan arviota siitä mikä on taimikossa olevan kuusentaimen nykyarvo.

Lue loppuun

Kiinteistön rajojen etsiminen

Metsänhoidossa on tärkeää, että hoitotyötä tekevät tietävät missä metsätilan rajat menevät. Raivaussahan kanssa eksyy helposti naapuriin ja päätehakkuulla on suunnilleen yhtä haitallista hakata naapurin puolelle kuin jättää omalta puolelta hakkaamatta puita epävarmuuden takia. Rajalinjaepäselvyyden takia menetetyt puut vähentävät hakkuutuloja ja varjostavat taimikoita, niitä ei kannata jättää. Lue loppuun