Ennakkoraivauksen idea ja käytännön toteutus

Ennakkoraivauksella kaadetaan maahan hyvissä ajoin ennen hakkuita risut ja liian pienet puut. Ennakkoraivauksella kaadettavat pienet puut eivät kelpaisi myytäviksi, haittaisivat hakkuita sekä heikentäisivät vielä hakkuun jälkeenkin metsässä kasvatettavien puiden kasvua.

Ennakkoraivauksen hyötynä metsänomistajalle on metsänkasvun kiihtyminen, parempi harvennuslaatu sekä metsän uudistamisen jälkeisen taimikkovaiheen helpottuminen. Ennakkoraivaus maksaa itseään takaisin monessa vaiheessa.

Me teemme aina ennakkoraivauksen ennen hakkuita vaikka kuviolla olisi vähän ennakkoraivattavaa. Vähän kaadettavaa tarkoittaa nopeampaa ennakkoraivausta.

Aliskasvospuut heikentävät puutonkasvua 0.5-1 kuutiota vuodessa per hehtaari

Aliskasvospuiden kasvattaminen ei ole metsänomistajalle ilmaista. Aliskasvospuut heikentävät metsänkasvua 0.5-1 kuutiota vuodessa per hehtaari. Heikentynyt kasvu johtuu aliskasvospuiden metsäpohjaa varjostavasta vaikutuksesta. Metsäpohja pysyy keväällä pidempään jäässä aliskasvospuiden eristäessä maapohjaa auringonvalolta ja sama varjostus pitää maapohjan kylmempänä läpi kasvukauden. Puut eivät pysty käyttämään hyväksi jäätynyttä vettä ja kasvukauden kuluessa kylmästä maasta irtoaa heikommin ravinteita puiden käyttöön.

Aliskasvospuut hidastavat varjostamisen lisäksi kasvatettavien puiden kasvua kaappaamalla maapohjasta juuristotilaa sekä maanpäällä latvustilaa omaan kasvuunsa. Varsinkin riukuuntuneet koivut voivat kaapata kasvutekijöistä merkittävän osan ja siinä samalla piiskata kasvatettavat puut piloille. Kannattaa käydä kaatamassa kasvatettavien puiden kasvua haittaavat koivut jo muutamaa vuotta ennen ensiharvennusta alas. Saat kasvatettaville puille kasvulisäystä jo ennen ensiharvennusta.

Puolen kuution kasvumenetys voi tuntua pieneltä metsän kokonaiskasvuun verrattuna. Metsänomistaja saa keskimäärin 40 euroa kuutiolta myytäväksi kelpaavasta puuaineksesta. Puolen kuution kasvutappio tarkoittaa vuodessa 20 euron tappiota. 50 hehtaarin tilalla kasvutappiota syntyy 1000 euroa vuodessa. Suuret tulot ja menot kertyvät pienistä virroista, puolen kuution menetyksestä summautuu tilakohtaisesti vuosien varrella merkittävä summa.

Näkemäraivauksella kaadetaan vain korjuuta haittaava puusto

Suomessa tehdään sekä varsinaista ennakkoraivausta että näkemäraivausta. Näkemäraivauksessa kaadetaan vain hakkuuta selkeästi haittaava puusto sekä kaadettavien puiden lähistöllä olevat puut. Näkemäraivauksen ainoana tavoitteena on helpottaa motokuskin työtä. Näkemäraivausta on käytetty yleisesti energiapuukohteilla.

Näkemäraivauksella kaadettaisin kuvassa olevista risuista vain männyn juurella oleva kaatoa haittaava pihlaja. Puiden välissä olevat risut saisivat olla rauhassa. Uudistushakkuun jälkeen näkemäraivauksella jätetyt risut saisivat jatkaa kasvuaan rauhassa.

Kannattaa joko tehdä/teettää täydellinen ennakkoraivaus tai sitten olla teettämättä ennakkoraivausta. Välimallin näkemäraivauksella saadaan valtaosa kustannuksista ja minimimäärä hyötyä. Kannattaa varmistaa etukäteen, että ennakkoraivauksen tekijä ei kuvittele sinun tilanneen näkemäraivausta.

Ennakkoraivaus parantaa harventajan työnlaatua

Aliskasvos ja roskapuut vaikeuttavat hakkuutöitä kahdella tapaa. Suurempi haittaa on metsän hahmotuksen vaikeutuminen harvennushakkuilla. Varsinkin ensiharvennuksella on tärkeä jättää parhaimmat kasvatettavat puut kuviolle kasvamaan. Poistettavien puiden valinta tehdään katsomalla puista mutkia, poikaoksia ja monilatvaisuutta. Ylimääräiset puut peittävät näkyvyyden jolloin harventaja joutuu arvaamaan mitkä puut kannattaa jättää metsään.

Toinen haittaa tulee ylimääräisien puiden syödessä maapohjasta puiden kaatoon tarvittavan pinta-alan. Puiden kaato on huomattavasti helpompaa kun puut voi kantaa kannosta suoraan maahan ilman sen suurempaa siirtelyä vapaaseen paikkaan.

Youtube-aikaan meillä kaikilla on mahdollisuus päästä virtuaalisesti mukaan kaatokoneen koppiin. Ylläolevalla videolla Janne Seppänen seikkailee moton kanssa kohteessa, joka olisi pitänyt ennakkoraivata mutta ennakkoraivaus oli jäänyt pois. Näkyvyys on suurella koneellakin aika toivotonta. Jos kohteelle mentäisiin pimeän aikaan, tehtäisiin hakkuu melkolailla sokkona.

Videon kohde ei ollut yksityisessä omistuksessa, omistaja oli merkittävä metsien omistaja joten raivaamattomuutta ei voi perustella tietämättömyydellä. Pienemmän metsänomistajan metsästä moto olisi varmaankin viety suoraan seuraavalle kohteelle.

Kuutiotaksalla työskentelevillä koneyrittäjillä on tavoitteena tehdä päivässä tietyn kuutio- tai hehtaarimäärän verran valmista tavaraa. Tavoitteesta ei yleensä tingitä vaikka kohteen laadukas tekeminen vaatisi enemmän aikaa. Kuviot runnotaan lävitse ja harvennuksen laatu jättää toivomisen varaa. Huonolla tuurilla juuri koulusta valmistunut kiireinen ja väsynyt motokuski jättää talvisena yönä lumipyryssä metsää harventaessa riukuuntuneen puun pystyyn ja kaataa ympäriltä kasvatettavaksi kelpaavat puut pois.

Harvennuksesta tulee helpompi suorittaa myös huonommissa keliolosuhteissa sen jälkeen kun kuviolta poistaa turhat puut etukäteen pois. Ennakkoraivaus helpottaa myös moottorisahalla metsiään ensiharventavia, kannattaa käydä ennakkoraivaamassa metsät etukäteen vaikka tekisit ensiharvennuksen moottorisahalla.

Ennakkoraivauksen oikea ajankohta on pari vuotta ennen hakkuita

Ennakkoraivaus kannattaa tehdä reilusti ennen hakkuita. Hyvässä tapauksessa kaadetut lehtipuut ehtivät tehdä kantovesat ennen harvennusta tai uudistushakkuuta olevaan sulkeuneeseen metsään. Sulkeutuneella metsällä tarkoitetaan tilannetta jossa puut täyttävät oksineen koko maapohjan ja siten varjostavat koko maapohjaa. Sulkeutuneessa metsässä nousevat kantovesat eivät saa tarpeeksi valoa ja kuolevat pois ennen valomäärän lisääntymistä hakkuilla.

Tekemällä ennakkoraivauksen reilusti etukäteen ennen uudistushakkuuta säästetään uuden taimikon perustamisessa huomattavasti aikaa. Kuvassa oleva kuusentaimikko on saanut elää täysin rauhassa ensimmäiset seitsemän vuotta. Teimme ennakkoraivauksen ajoissa ja istutimme taimet maahan heti ensimmäisenä keväänä. Kuusen taimet ovat saaneet kasvaa rauhassa ja pysyneet jatkuvasti siemensyntyisen taimikon edellä. Kantovesoille kuuset olisivat varmasti hävinneet ja meidän olisi pitänyt käydä jo ulkoiluttamassa raivaussahaa kuviolla.

Harvennushakkuilla ennakkoraivaus kannattaa tehdä viimeistän yhtä talvea ennen hakkuuta. Talven aikana lumi painaa ennakkoraivatut puut maahan haittaamasta näkyvyyttä.

Ennakkoraivaus on kesällä kuumimpaan aikaan miellyttävintä raivaus- tai moottorisahatyötä. Sulkeutuneessa metsässä on mukavan viileää kaataa puita verratuna suorassa auringon porotuksessa taimikoissa puuhaamiseen. Keskikesällä tulee myös bonuksena kantojen kuivuminen nopeasti jolloin kantovesoja ei välttämättä lähde edes nousemaan. Talvella ennakkoraivatessa kannot jäävät turhan pitkiksi joten talvet kannattaa rauhoittaa ennakkoraivauksilta.

Metsänkiertoaikana yleensä riittää vain yksi kunnollinen ennakkoraivaus. Ennen ensiharvennusta riittävän aikaisin tehty ennakkoraivaus pitää kantovesat maassa eikä harvennetussakaan metsässä ole tarpeeksi valoa lehtipuiden taimien nousemiseen. Kuuset nousevat varjoihin, ne on sitten helppo käydä ennen seuraavia hakkuita tiputtamassa maahan.

Vanhoista aliskasvospuista ei synny nuorta metsää

Kaksijakoisessa metsänkasvatuksessa on tavoitteena kasvattaa samaan aikaan kahta kasvatettavaa puustoa. Yleensä kasvatusta käytetään koivikoissa joissa pyritään saamaan koivikon alle kuusikko. Menetelmä on toimiva ja antaa hyvän taloudellisesti hyvän lopputuloksen onnistuessaan. Onnistunut kaksivaiheinenkasvatus vaatii sekä koivujen että kuusien kasvusta huolehtimista sekä yleensä alle tulevan kuusen taimikon täydennysistutusta. Vajaasta taimikosta ei tule täyttä metsää.

Aliskasvospuilla uudistettaessa uudistaminen onnistuu helpoiten kuusella. Kuusi tarvitsee 20-30 prosenttia valosta kehittyäkseen normaalisti (10% valomäärällä vielä pysyy hengissä), koivu ja mänty tarvitsevat 60-80 prosenttia kokonaisvalomäärästä selviytyäkseen. Koivun ja männyn luontaiseen uudistamiseen tulee edeltävän päällysmetsän olla todella harva.

Metsässä voi olla hyvännäköisiä aliskasvoskuusia joista äkkiseltään kuvitellen olisi helppo, nopea ja halpa kasvattaa uusi metsä. Ennen kuin ajattelee kasvattavansa aliskasvospuista uutta metsää, kannattaa käydä tarkistamassa miten vanhoja puut ovat oikeasti. Kuvasssa olevat alle viiden sentin puut ovat iältään yli 20 vuotta vanhoja. Puut olivat samankokoisia kuin viisivuotiaat istutuskuuset ja niiden vuosikasvu oli pysähtynyt. Aliskasvoksena kasvavien kuusien vuosikasvaimen pitäisi olla vähintään 10cm jotta niiden voi olettaa lähtevän hyvään kasvuun.

Aliskasvospuita ei kannata aina kaataa maahan. Aliskasvosta voi käyttää uudistuksessä hyväksi jos

  • Kuviolla on tasaisesti hyvälaatuisia taimia
  • Taimet ovat riittävän tasakokoisia. Ei tule susipuita ja uutta aliskasvosta
  • Uudistushakkuulla saadaan säästettyä aliskasvos
  • Aliskasvoskuusilla uudistettaessa kuviolla ei ole maannousemaa

Säästetystä eurosta ei kannata maksaa kahta euroa. Itse en pidä aliskasvolla uudistamisesta. Näen aliskasvolla uudistamisessa ongelmia

  • Käytettäessä luonnontaimia ei saada kasvijalostushyödyn tuomia nopeammin kasvavia puita
  • Aliskasvospuut ovat vanhoja jolloin ne saavuttavat vanhuuden aikaisemmin
  • Kuviolla ei yleensä ole tasaisesti jakautuneena taimia. Joko tulee aukkoja tai pitää täydennysistuttaa lisää taimia aukkopaikkoihin
  • Vanhojen puiden kanssa yhteen kasvaneilla juurilla olevat aliskasvoksest ovat herkkiä maannousemalla
  • Epätasainen metsä on vaikeampi kasvattaa kuin tasainen samanikäisillä taimilla kasvatettu metsä

Aliskasvoksilla metsänuudistaminen ei ole aloittelijan puuhaa. Jos et meinaa kasvattaa metsää aliskasvoksilla, kaada aivan kaikki aliskasvospuut alas. Jos jätät kuviolle vain muutamia aliskasvoksia, kasvaa aliskasvospuista kuviolla susipuita. Susipuut syövät kasvatettavien puiden kasvua tulevaisuudessa eivätkä tarjoa hyvää tukkilaatua. Kaada vaan kaikki kylmästi maahan.

Kaada ennemmin liikaa puita maahan kuin liian vähän

Yleisenä hyvänä sääntönä ennakkoraivauksella on kaataa kaikki ison miehen rannetta (=8cm) ohuempi tavara maahan. Sitä pienemmät puut eivät kartuta hakkuutiliä.

Pienet puut muodostavat korjuukustannusta enemmän kuin mitä ne kerryttävät hakkuutuloja. Esimerkiksi koivukuidulla minimilatvaläpimitta on seitsemän senttiä ja minimipituus kolme metriä. Pienin koivukuitu on puolesta välistä 8cm paksu ja 3 metriä pitkä koivupulikka. Nopealla laskutoimituksella pulikan tilavuudeksi tulee 15 litraa.

Kuution tilavuus on 1000 litraa, 15 litran pulikoita tarvitaan tarvitaan kuutioon 67 kappaletta. Tielaitaan pinoon kuljetettuna koivukuitukuution arvo on 30 euroa – per 15 litran pulikka arvoa syntyy 44 senttiä. Korjuuskustannusta syntyy 67 pulikan korjaamisesta enemmän kuin 30 euroa – korjaamisessa ei ole taloudellista järkeä.

Ennakkoraivuulla kannattaa kaataa puita reilulla kädellä maahan. Kuvan koivujen tapauksessa minun oli valittava:

  • Jätän puut pystyyn. Jos motokuski kaataa puun saamme 44 senttiä tillle. Koivut tekevät jo ensimmäisenä kesänä uusien puiden kasvamista haittaavat kantovesat
  • Kaadan puut. Uudistuksen jälkeen ei tule kantovesoja.

Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon. Käytämme samanlaista ajattelua myös harvennuksilla. Riukuuntuneita puita ei voi jättää harvennuksilla pystyyn, puiden menetettyä latvuksen puut eivät pysty hyödyntämään lisääntynyttä valoa. Kannattaa kaataa maahan myös harvennuksilla myytäväksi tai kasvatettavaksi kelpaamattomat puut.

Ennakkoraivaus on helppoa ja mukavaa puuhaa

Ennakkoraivaus on yksi parhaista omatoimisen metsänomistajan suorittamista tehtävistä. Ennakkoraivaus ei vaadi pitkää perehdytystä, homma on vaikea mokata ja työvälineeksi kelpaa pieni moottorisaha tai raivaussaha.

Puut kaadetaan kaadettavien puiden läheltä enintään 10cm kantoon, puiden välissä olevalla vapaalla alueella kannot saavat olla pidempia. Puunympärillä olevat 10 cm pidemmät kannot saattavat estää kouran laskemisen puunjuurella tarpeeksi alas. Suuri koura kyllä menee vetomoottoreilla maahan, mutta kuskin kannattaa säästää kouraa eikä kolhia sitä metsässä.

Ennakkoraivaus suoritetaan vain hakattavilla alueilla. Esimerkiksi metsälain 10-kohteissa ei tule hakkuita joten niitä ei myöskään ennakkoraivata.

Me käytämme ennakkoraivauksilla sekä raivaus- että moottorisahaa. Uudistuskohteissa risuilla on yleensä tilaa kaatua jolloin työ on joutuisaa raivaussahalla. Ensiharvennukseen menevissä kohteissa puilla ei yleensä ole tilaa kaatua jolloin ennakkoraivaus on helpointa suorittaa moottorisahalla

Tein ennakkoraivauksesta lyhyen videon. Kannattaa käydä katsomassa video, videolla kerrataan ennakkoraivauksen pääkohdat tiivisti.