Taimikon runkoluvun määrittäminen

Ennen harvennuksia suoritettavissa toimenpiteissä (maanmuokkaus, istutus ja taimikonhoito) metsähoitosuositukset pohjautuvat jäävän puuston kappalemäärään per hehtaari. Harvennushakkuilla suositukset pohjautuvat puuston pohjapinta-alaan. Puiden runkoluvun määrittämisen taimikossa on olemassa kaksi käytännöllistä menetelmää:

  • Ympyräkoeala. Lasketaan koealalta puiden kappalemäärä ja johdetaan määrästä hehtaarin puumäärä.
  • Puiden välimatka. Johdetaan puiden keskimääräisen välimatkan avulla hehtaarin puumäärä.Meillä oli tilallamme hieman liian tiheässä kasvanut varttunut taimikko. Päätimme suorittaa taimikkoon taimikonhoidon ja jättää kuviolle noin 3000 taimea per hehtaari odotettavien lumi- ja hirvituhojen vuoksi. Käytimme jäävän taimikon kappalemäärän määrittämiseen raivaussahatyössä puuston keskiväliä (~kaksi metriä) ja tarkastimme työmme laatua ajoittain ympyräkoealojen kanssa.

Ympyräkoealaan perustuva menetelmä

Yleinen menetelmä määrittää taimikon tiheyttä on suorittaa ympyräkoeala. Ympyräkoeala on kohtuullisen tarkka menetelmä, mutta ei kovin käytännöllinen raivaussaha kädessä. Ympyräkoealamenetelmä perustuu hehtaarin ja koealan pinta-alasuhteeseen.

Ympyräkoealan mittaus suoritetaan ottamalla keppi (tai apurin kanssa naru / metsurinmitta) ja pyörähtämällä kepin kanssa ympäri ja laskemalla samalla kepin ulottomalla olevien puiden lukumäärä. Saat mittatyökalun katkaisemalla sopivan kepin taimikosta tai sitten voit ostaa ongenvavan. Itse suosin ongenvapaa keveyden ja mittatarkkuuden vuoksi. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa koealalla on kymmenen puuta.

Tavallinen neljän metrin ongenvapa muodostaa ympyräkoealana noin 50 neliön pinta-alan. Hehtaarin pinta-ala neliömetreissä on 10 000 m2. Hehtaarille mahtuu 200 kertaa 50 neliön koealaa (10 000 / 50 = 200). Jokainen koealalla oleva taimi vastaa 200 taimea hehtaarilla. Alla oleva taulukko on antaa kertoimen 2 – 8 metrin koealoille:

Esimerkiksi ylläolevan kuvan alueelle suoritimme ympyräkoealan neljän metrin ongenvavalla (kerroin 200). Kokonaisen ympyrän aikana vavan ulottovilla oli 15 puuta => hehtaarilla on 3000 puuta. Kuviolla olleet puut olivat valtaosin koivuja. Jos taimikossa on useampaa kuin yhtä puulajia, voit määrittää samalla mittauksella myös puulajisuhteen. Kun lasket ympyräkoealalla puita, laske puulajit itsenäisiin summiin. Esimerkiksi jos neljän metrin ympyräkoealalla on:

  • Seitsemän koivua => 7 x 200 = kuviolla on 1400 koivua per hehtaari
  • Kolme kuusta => 3 x 200 = kuviolla on 600 kuusta per hehtaari
  • Yhteensä 2000 taimea per hehtaari.

Koneellisella harvennuksella metsäkonekuski voi määrittää alueelle jäävien
puiden runkoluvun metsäkoneen puomin avulla. Puomi muodostaa puolikkaan ympyräkoealan. Esimerkiksi 10 metrin puomin muodostaman puoliympyrän alueelle jäävät puut antavat kertoimen 64 kappaletta.

Harvennuksilla olisi suositeltavampaa käyttää jäävän puuston määrittämiseen relaskoopin avulla määriteltyä pohjapinta-alaa kuin puiden kappalemäärää. Käytännön työssä kuskit viihtyvät paremmin moton kopissa kuin ulkona hangessa pyörimässä relaskoopin kanssa. Minä hyväksyn metsänomistajana molemmat menetelmät, jos lopputulos on hyvä.

Puiden välimatkaan perustuva menetelmä

Kirjallisuudessa ja metsänhoitokurseilla opetetaan yleensä vain ympyräkoealaan
perustuvaa menetelmää. Käytännön metsätöissä puumäärää voidaan arvioida
myös puiden keskimääräiseen välimatkaan perustuvalla menetelmällä.

Puut voidaan istuttaa (tai jättää taimikonhoidossa) joko tasariveihin tai tasavälein. Tasariveissä puiden todellinen väli vaihtelee (vasemman puoleinen kuva). Tasavälein istutettaessa puun välimatka jokaiseen sen ympärillä kasvavaan puuhun on vakio (oikeanpuoleisessa kuvassa kuvassa kirjain A).  Muodostin taulukon, jonka avulla voidaan määrittää puiden keskivälin ja runkoluvun suhde.

Jos haluat taimikkoon 1600 taimea, koivut pitää jättää 2.8 metrin päähän toisistaan. Tiheähkö 3000 taimea hehtaarilla tarkoittaa 2.0 metrin väliä. Luonnossa kaksi metriä näyttää harvalta väliltä, mutta on käytännössä liian tiheä.

Jokaisella puulla on käytössään pinta-ala minkä säde on puolet puiden välimatkasta. Esimerkiksi 2.8 metrin väli antaa yhdelle puulle ympyrän säteeksi 1.4 metriä. Puun käytössä olevan ympyrän pinta-ala on 1.4m x 1.4m x 3.14 =  6.15m2. Hehtaarilla on 1600 puuta. Puilla on yhteensä käytössä 1600 x 6.15m2 = 9847m2 ~ 10 000m2. Puuttuvat neliöt selittyvät ympyröiden väliin jäävällä alueella.

Yhteenvetoa taimikontiheyden määrittämiseen

Taimikon tiheyden määrittämiseen on olemassa kaksi kätevää menetelmää.   Ympyräkoeala on kahdesta menetelmästä tarkempi ja puiden välimatkaan perustuva menetelmä helpompi työtä tehdessä. Raivausahan kanssa suoritettavassa taimikonhoidossa on hyvä totuttaa silmä puuväleille ja tarkastaa tulosta aina välillä ympyräkoealan avulla.

3 thoughts on “Taimikon runkoluvun määrittäminen

  1. Lievillä apuharvennuksilla ja valioharvennuksilla metsät hoidetaan.

    Yrjö Vuokila; metsän kasvatuksen perusteet ja menetelmät.

  2. Koivikon ensiharvennus edessä, teen harvennuksen itse. Ajattelin ottaa joka toisen rauduskoivun pois, kun istutettu n.2-2,5m välein. Istutusrivit suoria joten, ensimmäisestä rivistä joka toinen pois, toisesta kaikki, kolmannesta joka toinen ja jne. Ei varmaan tule liian harva, ja pääse koivu järeytymään =).

  3. Päivitysilmoitus: Kuusikon ensiharvennus keskittää kasvun parhaisiin runkoihin | Puuntuottaja – raha on paras metsäneuvoja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.