Puutuoteteollisuuden viennin määrä kasvoi ennakkotietojen mukaan 4 prosenttia 2010 – 2011

Metsäteollisuus ry julkaisi arvion vuoden 2011 tuotannosta 13.02.2011. Tilastosta muodostettiin STT:n uutinen ja uutisen julkaisun jälkeen lähes kaikkien sanomalehtien internetsivuilta löytyi sama teksti:

Paperin tuotanto supistui viime vuonna

Paperin ja kartongin tuotanto Suomessa supistui viime vuonna. Metsäteollisuuden toimialayhdistyksen keräämien tietojen mukaan sahatavaran ja vanerin tuotanto sen sijaan kasvoi selvästi toissa vuodesta.

Suomessa valmistettiin viime vuonna 11,3 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia. Tuotanto pieneni noin 4 prosenttia toissa vuodesta. Sahatavaran tuotanto kasvoi 7 prosenttia 10 miljoonaan kuutiometriin.  Vanerin tuotanto nousi miljoonaan kuutiometriin.

Googlaamalla jutun viisi tuntia tiedotteen julkaisun jälkeen sain 141 tulosta. Nykyisessä tiedonvälityksessä lehdistö ei keskity oman sisällön luomiseen vaan uutisten nopeaan kopioimiseen sivuilleen.

Puunkulutus ei ole voimakkaassa laskussa

Metsäteollisuuden omilta sivuilta löytyi uutista tarkempi teksti viime vuoden tuotannon arvosta. Metsäteollisuuden tiedote on mielestäni hengeltään positiivinen ja korostaa tuotannon kasvua sekä uusien tuotteiden tuomia mahdollisuuksia. Metsäteollisuuden huonojen uutisten jälkeen myös STT olisi voinut otsikoida juttunsa valoisammalla mielellä, kun kerrankin olisi ollut positiivista kirjoitettavaa.

Tiedoitusvälineitä seuraamalla olisi helppo saada kuva, että metsäteollisuus on jo jättänyt suomen ja puulla ei ole enää kysyntää. Lukujen valossa tilanne ei ole yhtä synkkä kuin uutisten valossa. Kävin hakemassa Metsäteollisuuden tilastopalvelusta metsäteollisuuden tuotantolukuja tämän vuosituhannen osalta. Pystyakselin luvut ovat tuhansia (1 = 1000).

Selluntuotanto on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta ei niin dramaattisesti kuin uutisoinnista voisi päätellä. Suomessa on jäljellä vielä runsaasti kuitupuusta sellua tuottavia teollisuuslaitoksia. Selluun käytettävästä kuitupuusta maksetaan nykyään verrattain matalaa hintaa eikä se muodosta puuntuottajien tulovirroista kuin pienen osan.

Puuntuottajan tuloista valtaosa tulee tukin myynnistä. Tukkia käytetään sahatavaran sekä vanerin valmistamiseen. Sahatavaran kysyntä romahti vuosien 2007 ja 2009 välillä, mutta onneksi tuotanto on taas kiipeämässä terveemmälle tasolle. Sahatavaran kysyntä on sidoksissa rakennusteollisuuteen. Jos rakentaminen romahtaa, ei sahatavaralle ole kysyntää.

Nyrkkisäännön mukaan yhteen sahatavarakuutioon tarvitaan hieman alle kaksi tukkikuutiota.Toinen kuutio syntyy kuorta, sahanpurua ja haketta. Sahauksen sivutuotteena syntyvät materiaalit ovat merkittävä energianlähde Suomessa. Vuoden 2011 sahatavaratuotantoon tarvittiin karkeasti laskien vajaat 20 miljoonaa kuutiota tukkia.

Lisäsin taulukkoon Metsäteollisuuden lukujen ulkopuolelta punaisella katkoviivalla metsähakkeen käytölle kuvaajan, jonka arvot ovat Metlan puupolttoainetiedotteesta lainattuja. Jos selluteollisuuden puutarve laskee tulevaisuudessa, puulle on käyttöä energiapuolella. Bioenergian osuus nykyisestä energiantuotannosta on vielä verrattain matalaa. Energiateollisuuden metsäenergiasivun mukaan

Bioenergian osuus koko Suomen energiankäytöstä on noin viidennes. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön yhteistuotannon polttoaineista bioenergian osuus oli vuonna 2010 noin 18 % ja bioenergian käyttö on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Sähköntuotannosta bioenergian osuus oli 12 % vuonna 2010.

Metsäteollisuus ei osta kaikkea tarvitsemaansa puuta Suomesta. Metsäteollisuus tuo varsinkin Venäjältä puuta runsaasti. Puuta tuotiin Metlan tiedotteen mukaan ensimmäisen 11 kuukauden aikana 10 miljoonaa kuutiota. Koko vuonna puuntuonti oli noin 11 miljoonaa kuutiota. Määrä vastaa noin kolmasosaa yksityismetsien markkinahakkuista. Jos metsäteollisuuden puuntarve laskee, metsäteollisuus voi vähentää puuntuontia. Puuntuontia on perusteltu kotimaan liian alhaisella tarjonnalla.

Markkinahakkuut arviolta 34 miljoonaa kuutiota

Metsäteollisuuden arvion mukaan kaikkien ostajien ostot yksityismetsistä olivat vuonna 2011 arviolta 34 miljoonaa kuutiota puuta. Verrattaessa hakkuumäärää viimeisen 40 vuoden hakkuisiin hakkuumäärän voidaan todeta olevan matalan ja normaalin välissä. Vertailua voi tehdä kuvaajasta, joka löytyy Metlan Metsätilastollinen vuosikirja 2010 : stä.

Markkinahakkuut ovat pysyneet vuoden 2009 romahdusta lukuunottamatta 50 miljoonan kuution tasolla. Markkinahakkuut ovat suuremmat kuin metsäteollisuuden kultaisina vuosina Kekkosen aikaan, vaikka metsäteollisuus on sulkenut tuotantolaitoksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.