Uudet sähköiset palvelut metsään.fi ja puumarkkinat.fi

Talvella 2012-2013 julkaistiin kaksi uutta sähköistä palvelua metsäalalle. Metsäkeskus julkaisi Metsään.fi-palvelun näyttämään viranomaisten keräämään metsävaratiedon loppukäyttäjille sekä yhdistämään metsäpalveluyrittäjät metsänomistajien kanssa. Metsään.fi on loppukäyttäjille vuosimaksullinen palvelu ja se oli kerännyt kevääseen 2013 mennessä alle 2000 käyttäjää.

Päivitys 16.11.2014: Metsään.fi muuttuu nykyisen suunnitelman mukaan käyttäjille ilmaiseksi palveluksi. Metsään.fi sai marraskuuhun 2014 mennessä vain 5000 käyttäjää, mikä oli Metsäkeskuksen mukaan kertaluokkaa vähemmän kuin mitä palvelulta odottettiin. Muutos on hyvä, tulevaisuudessa kaikki voivat ilmoittaa ilmaisen viranomaispalvelun kautta metsänhoitotöistä ja hakea kemera-tukia.

Päivitys 17.11.2015: Puumarkkinat.fi muuttuu MTK vetoisesta järjestelmästä uuden yhtiön alle jonka omistavat MTK/MHY ja puunostajat puoliksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Metsänhoitoyhdistys (MHY) julkaisivat puumarkkinat.fi-sivuston esittelemään MHY:n muodostamat leimikkosuunnitelmat puunostajille tarjouskilpailua varten. Sivuston tavoitteena on tuoda leimikot jokaisen potentiaalisen ostajan ulottuville. Puumarkkinat.fi oli talvella 2013 käytössä vasta muutamassa MHY:ssä kokeiluluontoisesti ja palvelu lähti leviämään huhtikuusta 2013 lähtien MHY kerralla koko maan kattavaksi.TaimikonhoitoaPuidentakana Lue loppuun

Laserkeilausaineiston kotikäyttö metsäsuunnittelussa

Kirjoitin marraskuussa 2012 jutun laserkeilausaineiston hyodyntäminen metsataloudessa. Käytin jutussa apuna Fusion-nimistä ohjelmaa muodostamaan 3D-kuvia Maanmittauslaitoksen julkaisemista laserkeilausaineistoista. Fusion on Yhdysvaltojen maatalousviraston metsäosaston laserkeilausaineiston hyödyntämiseen kehittämä ohjelma. Fusionia jaetaan ilmaiseksi, joten se sopii hyvin omiin kokeiluihin.

Tämän jutun tavoitteena on auttaa tavallisia metsänomistajia tutustumaan laserkeilausaineistoon ja samalla omaan metsätilaan suoraan kotisohvalta. Fusionin avulla voit hahmottaa entistä paremmin tilasi korkeusvaihteluita sekä puustonkorkeutta. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta tilan mallintaminen Fusionilla ei ole yhtä helppoa kuin useiden muiden ohjelmien käyttäminen, mutta onnistuu myös muilta kuin tietotekniikan ammattilaisilta. Fusion on monipuolisempi ohjelma kuin mitä käsittelen tässä ohjeessa. Pääset ohjeen avulla hyvään alkuun Fusionin käyttämisessä.

Lue loppuun

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen metsätaloudessa

Metsätaloudessa tulee harvoin suuria uudistuksia. Edellinen suuri uudistus oli metsureiden korvautuminen hakkuukoneilla puunkorjuun koneellistumisen myötä. Seuraavana suurena uudistuksena on odotettu metsätaloustoimihenkilöiden maastossa suorittaman mittaamisen korvautumista laserkeilauksella tuotetulla datalla.

Laserkeilausta kohtaan on olemassa ylimitoitettuja odotuksia, esimerkiksi Tekniikka & talous lehdessä olleen jutun otsikko ”laserkeilaus mittaa metsät yhden puun tarkkuudella” liiottelee lasermittauksen tarkkuutta huomattavasti. Lasermittauksen ja lasermittaustuloksien käsittelemisen tulee kehittyä huomattavasti ennen kuin puustoa voidaan mitata suuressa mittakaavassa yhden puun tarkkuudella.

Suomessa on suoritettu valtakunnallista laserkeilausta vuodesta 2008 lähtien. Viiden vuoden laserkeilauksen jälkeen reilut puolet maasta on laserkeilattuna. Valtakunnallisen laserkeilaamisen päätavoitteena on tuottaa 15cm korkeustarkkuudella oleva korkeusmalli Suomesta. Laserkeilaustietojen höytykäyttö metsätaloudessa on käytännössä bonusta korkeusmallin mittaamisen sivussa. Metsätalouden varsinaiseen käyttöön mittausta pitäisi toistaa jatkuvasti, käytännössä viimeistään silloin, kun koko Suomi on saatu keilattua, pitäisi laserkeilaaminen aloittaa uudestaan.

Lue loppuun